27 augustus 2020

Senioren en veiligheid

Maak het ze niet te makkelijk!
Kent u deze slogan van TV? Deze is van de Rijksoverheid. Om iedereen regelmatig te informeren over criminele praktijken, want een gewaarschuwd mens telt voor twee.
In september start het Ministerie van Justitie en Veiligheid een campagne, genaamd Senioren en Veiligheid. KBO-Brabant werkt samen met het ministerie, om ervoor te zorgen dat u zoveel
mogelijk bent geïnformeerd over dit onderwerp.
Hoewel ouderen in algemene zin niet per sé vaker slachtoffer worden van strafbare feiten, is ieder slachtoffer er een te veel. Slachtofferschap kan iedereen overkomen en dus ook elke
oudere.
De campagne besteedt aandacht aan concrete adviezen en tips die slachtofferschap zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Wanneer iemand toch slachtoffer is geworden, is het van belang
dat het bespreekbaar kan worden gemaakt en er aangifte van wordt gedaan bij de politie.
Wat kunt u in de maand september verwachten:

 In de Ons van september wordt minister Grapperhaus geïnterviewd;
 Elke week wordt een ander thema behandeld:

o Week 36 (1/9 t/m 7/9) : Meekijken bij pinnen
o Week 37 (8/9 t/m 14/9) : Babbeltrucs
o Week 38 (15/9 t/m 21/9) : Hulpvraagfraude (via WhatsApp).
o Week 39 (22/9 t/m 28/9) : Phishing

 Op de website van KBO-Brabant komt een pagina waar u alle informatie kunt vinden. Er worden onder meer filmpjes en webinars gepresenteerd. Webinars zijn vergelijkbaar met tvprogramma’s maar worden uitgezonden via internet. Onze directeur Wilma Schrover neemt deel aan het thema Hulpvraagfraude (week 38);
 Onder leiding van presentatrice Catherine Keyl worden de vier webinars gegeven, met deskundigen in een panel. Op de website van KBO-Brabant worden de links naar deze
webinars geplaatst.
 Ook op de traditionele radio en TV zal naar alle waarschijnlijkheid aandacht worden besteed aan de onderwerpen;
Uiteraard blijven we ook na september aandacht besteden aan dit onderwerp.
Heeft u zelf iets onprettigs op dit gebied meegemaakt en wilt u erover praten? Onze vrijwilligers van Ons Veilig Thuis staan u graag te woord. Hiervoor kunt u een mail sturen naar
beleidsmedewerker Edith Mostert (emostert@kbo-brabant.nl) met vermelding van uw telefoonnummer en dat u over dit onderwerp wilt praten, of bellen naar 073-6444066.