27 augustus 2020

Senioren en veiligheid

Maak het ze niet te makkelijk!
Kent u deze slogan van TV? Deze is van de Rijksoverheid. Om iedereen regelmatig te informeren over criminele praktijken, want een gewaarschuwd mens telt voor twee.
In september start het Ministerie van Justitie en Veiligheid een campagne, genaamd Senioren en Veiligheid. KBO-Brabant werkt samen met het ministerie, om ervoor te zorgen dat u zoveel
mogelijk bent geïnformeerd over dit onderwerp.
Hoewel ouderen in algemene zin niet per sé vaker slachtoffer worden van strafbare feiten, is ieder slachtoffer er een te veel. Slachtofferschap kan iedereen overkomen en dus ook elke
oudere.
De campagne besteedt aandacht aan concrete adviezen en tips die slachtofferschap zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Wanneer iemand toch slachtoffer is geworden, is het van belang
dat het bespreekbaar kan worden gemaakt en er aangifte van wordt gedaan bij de politie.

beleidsmedewerker Edith Mostert (emostert@kbo-brabant.nl) met vermelding van uw telefoonnummer en dat u over dit onderwerp wilt praten, of bellen naar 073-6444066.