Welkom op de website van de KBO-Kring Helmond

De KBO-Kring Helmond wordt gevormd door 4 afdelingen, te weten KBO-Bernadette, KBO-Brouwhuis, KBO-St. Lucia en KBO-Stiphout-Warande.
Het belangrijkste doel van de KBO-Kring Helmond is het behartigen van de belangen van alle KBO-leden op het terrein van welzijn, wonen, zorg en vervoer. Daarnaast wordt namens de gezamenlijke Helmondse KBO-afdelingen deelgenomen aan het Verenigd Bonden Overleg Helmond (VBOH), het Regionaal Beraad Zuid Oost Brabant en de Algemene Ledenvergadering van KBO-Brabant. Naast eerdergenoemde belangenbehartiging en afvaardigingen in andere organen stimuleert de kring uitwisseling van succesvolle activiteiten of werkwijzen tussen alle Helmondse KBO-afdelingen.

 

In januari 2020 hadden de Helmondse KBO-afdelingen samen 2093 leden.

 

Belcirkel

senioren helpen elkáár KBO-Brabant lanceert Belcirkels KBO-Brabant lanceert het project ...